اضافه شدن ZeroSSL به بخش دریافت Certificate رایگان

خیلی عالی میشه اگر این Option ایجاد بشه که بتونیم بین Letsencrypt و ZeroSSL برای دریافت گواهینامه رایگان انتخاب کنیم.

1 Likes