تفاوت IaaS Images و PaaS Images در بازارچه ابری چیه؟

چه تفاوتی بین IaaS Images و PaaS Images در بازارچه ابری آروان وجود داره؟

سرویس PaaS مگه بازار چه داره؟

یه تب خاموش داره تو بازارچه

میشه شات بدی من پیداش نمردم متاسفانه ؟

منطقا با توجه به دسته بندی که دیده میشه IaaS Image ها بروی IaaS پیاده سازی میشه مثلا Ubuntu 18.04
و زمانی که بخش PaaS Image راه اندازی بشه میتونیم سرویس‌ها یا اپلیکیشن‌ها رو بروی کوبرنتیز داشته باشیم

1 Likes